Opdrachtgever: Aquafin
Plaats: Krombeke
Werkzaamheden: Bouwen van kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI)