Onze activiteiten zijn zeer uiteenlopend maar door de jaren heen hebben we ons gespecialiseerd in het aanleggen van haven- en industrieterreinen en grotere infrastructuurwerken.
We leggen alvast enkele activiteiten hieronder verder uit.


Bodemsanering

Bodemsanering

Onderhoud infra

Onderhoud infra

Riolering

Riolering

Verharding

Verharding

Betonwerken

Betonwerken

Elektromechanica

Elektromechanica

Grondwerken

Grondwerken

Stabilisatie

Stabilisatie

Waterzuivering

Waterzuivering